Školní jídelna

Na této stránce naleznete ifnormace, týkající se školní jídelny.

Od 18.5.2020 do odvolání platí zákaz vydávání obědů do jídlonosičů za 1. den neplánované nepřítomnosti.

 Oběd bude vydán pouze do jednorázového boxu a bez polévky. 

S tím souvisí i zákaz vstupu do prostor před kuchyň MŠ, jídlo bude vydáno z výdejního okna, které je označeno.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel.