Nástěnka

Vážení rodiče, prosíme Vás o nahlášení docházky dětí o letních prázdninách.


Děkujeme za spolupráci.

Společné focení na závěr školního roku 27.6.2022 od 8hod.

Placení dopravy na plavání - 735Kč

Přespávání ve školce 24.6.2022

Rozloučení s předškoláky 16.6.2022

Výlet do ZOOparku Stěžery 14.6.2022

Snížení úplaty o letních prázdninách

Důležité upozornění

Z organizačních důvodů prosíme rodiče, aby si do odvolání vyzvedávali děti, které chodí po obědě domů, ve 12hod.

Děkujeme za spolupráci a za pochopeníVe středu 11.5.2022 proběhne v MŠ beseda na téma Jak si správně čistit zuby, prosíme, dejte dětem na tento den kartáček na zuby (ne elektrický a bez pasty prosím). 

Děkujeme


Besídka ke Dni matek 19.5.2022 od 15,15hod. -  z důvodu velké nemocnosti dětí odloženo na neurčito.

Čarodějnický rej v MŠ v pátek 29.4.2022.

Placení příspěvku do fondu SRPDŠ do 15.5.2022

Zápis nanečisto pro předškoláky - v úterý 5.4.2022 od 14,00-15,30hod.

Fotogalerie aktualizována k 25.3.2022.


Informace k plavání pro přihlášené děti

Fotogalerie aktualizována k 23.2.2022.


Prosíme o přinesení 1 velké balení papírových kapesníků. Je jedno jaké.

Děkujeme


Barevný týden v MŠ 21.2.-25.2.2022

Uzavření MŠ o letních prázdninách, bližší info naleznete zde: 

Vážení rodiče, provoz MŠ bude obnoven v pondělí 14.2.2022 od 6,15hod.Vyhlášení mimořádného ředitelského volna na čtvrtek 10.2. a pátek 11.2.2022

Vážení rodiče, 

ráda bych Vás informovala o tom, že jsem v důsledku nedostatku pedagogických i provozních zaměstnanců nucena vyhlásit na čtvrtek 10.2. a pátek 11.2.2022 mimořádné ředitelské volno.

Vše bylo projednáno se zřizovatelem MŠ.

Níže Vám přikládám informace k ošetřovnému: 


Nárok na ošetřovné související s mimořádným ředitelským volnem či mimořádným vzděláváním distančním způsobem

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 výslovně spojuje s oběma těmito instituty nárok na tzv. ošetřovné.

  • V této chvíli (podle současného znění zákona až do 28. 2. 2022) se ošetřovné řídí zvláštním zákonem č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.
  • Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 520/2021 Sb. platí, že nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z důvodu mimořádného opatření při epidemii - pro tyto účely nový zákon vytvořil pravidlo, že se tímto mimořádným opatřením při epidemii myslí i mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem.
    • Výše: 80 % denního vyměřovacího základu (§ 4 zákona č. 520/2021 Sb.), u zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru činí výše ošetřovného nejméně 400 Kč za kalendářní den (při plném úvazku) (§ 5 zákona č. 520/2021 Sb.).
    • Doba poskytování: po celou dobu uzavření školy (§ 6 odst. 1 zákona č. 520/2021 Sb.).
    • Vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem škola nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce prohlášení (§ 7 odst. 2 zákona č. 520/2021 Sb.).


Děkuji za spolupráci a omlouvám se za komplikace.

Marcela Michlová, DiS., ředitelka MŠ

8.2.2022


Fotogalerie aktualizována k 2.2.2022.


Medvědova lyžařská akademie, bližší informace naleznete zde:

Možnost testování PCR testem v MŠ

Vážení rodiče, na základě nabídky nemocnice nabízím možnost testování dětí PCR testem přímo v naší MŠ a to

v úterý 21.12.2021 od 14hod., odkaz na registraci k testování jsem Vám zaslala do mailu.

Kdo máte zájem své dítě otestovat v MŠ a nechcete cestovat s dětmi na jiné odběrové místo, můžete této nabídky využít.

Přeji všem negativní test.

Marcela Michlová, DiS.

ředitelka MŠ Pohoří


Mateřská škola bude od pondělí 20.12. uzavřena z důvodu karantény dětí.

O dalším možném uzavření Vás budeme kontaktovat.

Děkujeme za pochopení


Děkujeme všem, kteří přispěli svými výrobky do prodeje, pomohli organizovat prodej nebo si něco zakoupili.


Odhlašování odpoledních svačinek

Vážení rodiče, 

od 1.7.2021 dochází ke změně a je možné odpolední svačinku pro dítě odhlásit, ale vždy den předem nejpozději do 13hod. 

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, prosíme o dodržování termínu placení školného a stravného a to do 15. dne v měsíci. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče, od 23.12.2020 dochází ke změně telefonního čísla do kuchyně MŠ.

Nové číslo do kuchyně je: 771 112 975. Původní číslo již není dostupné.

Děkujeme za pochopení.


Důležité upozornění pro rodiče - změna od 10.9.2020 - nutnost nošení roušek rodičů v prostorách MŠ.


Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosíme o striktní dodržování pokynů a informací vydaných dle pokynů MŠMT, KHS a KÚ,

které jsme umístili na web MŠ a nástěnku v šatně.

V případě jakýkoli nejasností se obracejte prosím na tel. čísla Státního zdravotního ústavu:

724 810 106 

725 191 367

Děkujeme za spolupráci.Souhrnné preventivní opatření školy k předcházení rizik nákazy COVID - 19