Nástěnka

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 byla zřizovatelem stanovena výše úplaty za předškolní vzdělávání na 550,- Kč/měsíc.

Od 1. 9. 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovování úplaty v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Nově se maximální výše úplaty odvíjí od výše minimální měsíční mzdy stanovené nařízením vlády č. 567/2006 Sb., upravujícím minimální mzdu.

Na základě této novely nově stanovuje výši úplaty zřizovatel.

Vyvěšeno dne: 14.6.2024


Výlet do Častolovic 19.6.2024

Exkurze na Hučák HK - malá vodní elektrárna 6.6.2024

Plavání 3.6. a 10.6.2024 vlakem obě cesty

Slavnostní rozloučení s předškoláky 13.6.2024 od 15,15hod.

Společné focení na závěr školního roku 13.6.2024, od 8hod.

Přespání předškoláků ve školce pá 14.6.2024

Výběr peněz SRPDŠ do 31.5.2024

Čarodějnický rej v MŠ

Besídka ke Dni matek 7.5.2024 od 15,15hod.

Divadelní představení v Dobrušce v kině 24.4.2024

Zápis nanečisto - zkouška zápisu do ZŠ 18.4. 14-15,30hod.

Informace k plavání

Ve středu 20.3.2024 půjdeme s dětmi vynášet Moranu.

Informace k přednášce klinické logopedky Mgr. R. Stratílkové 19.2. od 16hod.

Informace k barevnému týdnu v MŠ ( 26.2.-1.3.2024)

Informace ke karnevalu v MŠ, který proběhne 13.2.2024

Přerušení provozu MŠ o letních prázdninách

Informace ze ŠJ

Zjištění předběžného zájmu o Medvědovu lyžařskou akademii

Vážení rodiče, zatím předběžně zjišťujeme, kdo by měl zájem o lyžařský kurz v Sedloňově. Lyžařská škola Snowbear nám zatím nedala žádný termín, i když jsme o něj žádaly, nejprve oslovila velké školy a školky...

Formulář je v šatně.

Děkujeme za spolupráci.


Na pondělí 27.11.2023 je plánovaná stávka,

provoz MŠ bude zachován, k žádnému omezení nedojde.

Naše stanovisko je však takové, že vyjadřujeme stávce podporu a souhlasíme s důvody, na základě kterých je stávka vyhlášena.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Pohoří


Screeningové vyšetření zraku proběhne v MŠ ve čtvrtek 14.12.2023.


Vybíráme příspěvek do fondu SRPDŠ za 1. pololetí školního roku 2023/24. 400Kč/dítě, 200Kč/sourozenec v MŠ. Prosíme o zaplacení do 1.12.2023. Děkujeme


Oznámení o přerušení provozu MŠ o vánočních prázdninách

Vyšetření školní zralosti zástupci PPP RK v úterý 7.11.2023.

Halloween v MŠ 31.10.2023

Dýňování s rodiči na hřišti se koná v pátek 6.10.2023 od 16hod.

Dýňová exkurze ve středu 11.10.2023

Z důvodu malého počtu nahlášených dětí bude MŠ v pátek 29.9.2023 z ekonomických důvodů uzavřena.

Děkujeme za pochopení.


Solná jeskyně v Černilově - informace

Výskyt vší MŠ

Z důvodu výskytu vší v MŠ, prosíme rodiče o přečtení následujících informací.

Děkujeme za spolupráci.

Logopedická depistáž v MŠ 13.10.2023 s klinickým logopedem Mgr. R. Stratílkovou

Vážení rodiče, v pondělí 11.9.2023 od 15,45hod.  se v MŠ koná rodičovská schůzka. Prosíme o účast bez dětí. Děkujeme za spolupráci.