Projekty v MŠ


V letošním školním roce jsme se opět zapojili do projektu Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Bližší informace na letáčcích v MŠ nebo na webových stránkách:

https://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti