V naší mateřské škole se o nás starají

  • Marcela Michlová, DiS. - ředitelka MŠ
  • Alena Sobotková - učitelka ve velké třídě Lištiček
  • Eliška Chmelíková - učitelka v malé třídě Soviček
  • Tereza Mervartová - školní asistent ve velké třídě, učitelka v malé třídě v Soviček
  • Leona Veselá - školnice
  • Petra Kafková - vedoucí školní jídelny + kuchařka (MD)
  • Lada Zilvarová - vedoucí školní jídelny + kuchařka (zástup za MD)
  • Michaela Štěpánová - kuchařka

Režim dne

6,15 - 8,15 .................. příchod dětí, scházení dětí ve velké třídě, ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách nebo individuální práce, jazykové chvilky

8,15 - 8,45 .................. ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry

8,45 - 9,15 .................. hygiena a svačina

9,15 - 9,45 ................... didakticky zacílené činnosti frontální nebo skupinové

9,45 - 11,45 .................. příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,45 - 12,15 .................. hygiena a oběd

12,15 - 12,30.................. čištění zubů - v době koronavirové pandemie zrušeno

12,30 - 14,00.................. odpočinek, postupné vstávání dětí

14,00 - 14,30.................. hygiena, odpolední svačina

14,30 - 15,45................... odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí ve velké třídě


Denní režim mateřské školy je pružný a reaguje na individuální a aktuální potřeby dětí.