Vítejte na nových stránkách Mateřské školy v Pohoří

O nás

Mateřská škola je jednotřídní s celodenní péčí

od 6:30 do 15:30 hodin.

Zapsáno je 28 dětí ve věku 2 - 7 let. Úplata za předškolní vzdělávání je 350Kč. Nyní máme plný stav.

Odhlašování dítěte ze stravování na následující den do 13hod, buď osobně, děti z MŠ do sešitu nebo telefonicky.

Zápis se koná vždy v období od 2. do 16. května. Termín bude zveřejněn na vývěsce Obecního úřadu, na budově Mateřské školy a vyhlášen místním rozhlasem.


Historie

Stavba budovy byla dokončena v roce 1974 a dne 1.9. byl zahájen provoz. Původně byla budova jednopatrová s rovnou střechou, kterou začalo po dvaceti letech zatékat, proto byla provedena nadstavba. V druhém patře tak vznikly 3 obecní bytové jednotky, které byly v červnu 1997 předány nájemníkům. Sedlovou střechou získala budova mnohem lepší vzhled.

Mateřská škola je účelově stavěná, má samostatnou hernu, třídu, ložnici, relaxační místnost se skluzavkou do bazénu s balónky i jídelnu v prvním patře. V přízemí je umístěna kuchyň, šatna a jídelna pro ZŠ a ředitelna. Jídlo je dováženo z kuchyně výtahem. V srpnu 2009 byla provedena výměna oken a dveří za plastová. Vstupní dveře do vestibulu jsou hliníkové. Vzhled budovy se značně vylepšil. V květnu 2010 byl proveden nátěr fasády celé budovy. V odstínech žluté a okrové barvy tak vynikla bílá barva oken. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, vybavená pískovištěm, sestavou se skluzavkou a houpačkami. Jsou tu 2 pružinové houpačky, prolézačka "Housenka" a 3 dřevěné stolky se sedátky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHOŘÍ, okres Rychnov nad Kněžnou

Pohoří 76, 518 01 Dobruška
mail: mspohori@seznam.cz
tel.: 494 623 774, mobil: 771 116 062

Školní jídelna tel.: 733 246 205

mail: ms-sjpohori@seznam.cz

IČO: 70 188 394

Zřizovatelem Mateřské školy v Pohoří je obec Pohoří.

IČO: 275 263

Pověřenec: Rostislav Křeček, DiS., rostislavkrecek@gmail.com

tel.: 725 908 467