Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 - výsledky přijímacího řízení


Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2020 ke stažení zde:zveřejněno: aktualizováno k 3.8.2020

Vážení rodiče,

níže v přiloženém souboru si přečtěte, jak bude v této situaci zápis do MŠ probíhat - bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve školce, jakým způsobem je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podat a co vše je nutné k žádosti doložit. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

Došlo ke změně termínu, který je nyní stanoven od 2.5. do 5.5.2020.

Děkuji za spolupráci.

M. Michlová, DiS. ředitelka MŠ

vloženo: dne 8.4.2020

Prohlášení o očkování je ke stažení zde:

Zápis do MŠ na školní rok 2020/2021 - aktualizováno


     Přijímací řízení do MŠ probíhá na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. v posledním platném znění o předškolním vzdělávání. Dále pak po dohodě se zřizovatelem MŠ a podle kritérií přijímacího řízení MŠ Pohoří.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné.


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout  od 1.4. 2020 z desek přilepených na hlavních dveřích do MŠ nebo si ji můžete stáhnout zde:

Při přijímání dětí se bude postupovat podle následujících kritérií, která jsou ke stažení zde: