Přijímací řízení na školní rok 2022/2023

Přijímací řízení na školní rok 2023/2024

Zde naleznete informace k zápisu, které budou průběžně doplňovány.


Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2023/24:

Bližší informace k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Pohoří pro školní rok 2023/24